Erdészek a természetért

"Erdészek a Természetért"

Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzése és helyreállítása Közép-magyarországon
2009.10.23
2010.09.06

Sikeresen zárult az erdészek természetvédelmi projektje!

Kedvező folyamatok indultak el a természeti értékeink megóvásában az Ipoly Erdő Zrt. kezelésébe tartozó területeken, a mintegy 200 helyszínen megvalósult természetmegőrző beavatkozások eredményeként. A természetvédelmi fejlesztéseket európai uniós források segítették. Az élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését és helyreállítását célzó beruházások nem csupán rövid távon fejtik ki pozitív hatásukat. Olyan folyamatok indítottak el, melyek során hosszú távon javulás áll be az érintett területek és közvetlen környezetük természeti állapotában. Lezárult tehát a projekt élőhely fejlesztési szakasza, ezután az Ipoly Erdő Zrt., mint projektgazda a kialakított élőhelyeket még éveken át fenn fogja tartani.

Élő és élettelen természeti értékek megőrzését, rehabilitációját szolgáló beruházások az Ipoly Erdő Zrt. területén” címen indul útjára az a Közép-magyarországi Operatív Program keretében támogatást nyert beruházás, amelynek célja a természeti környezet mozaikos rehabilitációja és revitalizációja, a lakosság környezettudatosságának erősítése, a természetvédelmi tevékenység ösztönzése.

A természeti környezet átalakítása mindig is jellemző volt az emberi tevékenységre. A tudatos erdőgazdálkodás megjelenése – az erdész, erdőmérnök, mint szakember munkája - gyökeres változást hozott e tekintetben. Ehhez mérhető az az új lehetőség, mi szerint az Európai Unió és a Magyar Állam közös tehervállalásának köszönhetően az állami erdőkben - a hagyományosan zajló erdészeti tevékenység mellett - természetvédelmi munkákat európai uniós pályázati források segítik. Az Ipoly Erdő Zrt. a pályázati kiírásban meglátta a hivatástudatból is fakadó aktív természetmegőrző szerepének és szakmai programjának megvalósítási lehetőségét.


Élőhely-megőrző természetvédelmi projektjével összesen 199.700.640 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összköltsége: 221.889.600 forint.


Erdőgazdaságunk gyakorlatában eddig is kiemelt szerepe volt a természetvédelemnek, a természeti értékek megőrzésének, valamint a természet közeli erdőgazdálkodásnak. Védett területek kezelőjeként munkánk során komoly erőfeszítéseket tettünk azért, hogy szakmai beavatkozásainkkal folyamatosan javítsunk erdeink természetességi állapotán. A folyamatos erdőborítást célzó technológiával több erdészetünknél is az erdőterv meghatározó részévé tettük a természet közeli felújítási módokat, erdőkezelést. A megvalósítás időszakára azonban külön együttműködési állapodást is kötöttünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal. A pályázati források mellett jelentős saját erőt is igénylő, természetvédelmi fejlesztéseket tartalmazó program célja az Ipoly Erdő Zrt. kezelésében lévő védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, valamint a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása. Reményeink szerint a fejlesztéseink nyomán komoly javulás következik
be az érintett területek természeti állapotában. A beruházás kedvező természetes folyamatokat indít el, sőt tudatosan ezekre épít, így hosszú távon nemcsak a mostani célterületen, hanem azok környezetében is pozitív változások állnak be. Ugyanakkor káros antropogén hatásokat tudunk korlátozni vagy megszüntetni, melyek következménye már rövid távon természetes élőhelyek, védett fajok eltűnéséhez vezethetne. Az erdészeti szakember karöltve a természettel hosszútávon biztosítja a terület természeti értékeinek megőrzését.


A projekt tevékenységeinek áttekintése


1. Élőhelyek természeti értékének megőrzését szolgáló beruházások:

1.1 Roncsolt élőhelyek helyreállítása, a nem őshonos fafajokból álló erdőállományok átvezetése természetszerű erdőtársulásba,

1.2 Invazív fafajok visszaszorítása,

1.3 A zárótársulás létrejötte irányába mutató kedvezőtlen szukcessziós folyamatok visszaszorítása,

1.4 Vizes élőhelyek természet közeli állapotának megőrzését elősegítő műszaki beavatkozások

1.5 Fokozottan védett növényfaj (magyarföldi husáng) védelme,

1.6 A védett nagymarosi gesztenyés rehabilitációja.

2. Élettelen természeti értékek megőrzését szolgáló beruházások:

2.1 Leromlott állapotú fenntartandó forrásfoglalások átalakítása,

2.2 Felhagyott bányák rehabilitációja,

2.3 Sorompók elhelyezése az élőhelyek megőrzéséért.

3. Környezettudatosság erősítésére irányuló
ESZA típusú tevékenység

4. Természetvédelmi célú tanösvények
kialakítása

5. Tájékoztató infrastruktúra
kialakítása