Élőhelyek természeti értékének megőrzését szolgáló beruházások
2009.10.23

Feladatunk a termőhely-idegen fafajokból álló erdőállományok átvezetése természetszerű erdőtársulásokká. A szigetszerű, lokális akácos társulások átalakítása során alkalmazott rehabilitációs technológiákkal, a természetes társulásokra jellemző őshonos fafajok térnyerését, a társulásokra jellemző jelölőfajok és a társulás önálló természetvédelmi értékeit jelentő védett vagy fokozottan védett fajok egyedszám növekedését és populációjuk megerősödését kívánjuk fenntarthatóan megvalósítani. Az élőhely rehabilitáció folyamat végső kimenete - cönológiai törvényszerűségekből eredően - túlmutathat a projekt keretein, mely az adott intervallumon túl, már a projektgazda integrált feladatát jelenti.


Az invazív fafajok drasztikus egyedszám csökkentésének hatására az anyaállomány természetes Csemete növekszik cseres-tölgyesbenmagról való bevetődése, kedvező természetvédelmi szukcessziós folyamatokat indukál. A cseres, cseres-tölgyes és gyertyános tölgyes klímahatás alatt álló erdei ökoszisztémák jelentős betolakodóját helyben drasztikusan irtva, az őshonos fajok megtelepedését segítjük elő. Célunk, hogy megakadályozzuk az inváziós faj erőszakos terjedését, és az eredeti őshonos élőhely, lokális invazivitásból eredő fokozatos fragmentációját és ezzel együtt a természetvédelmi értékek degradációját. Már az első két évben nagymértékben csökken az invazív faj területfoglalása a kiinduló állapothoz képest, további kezeléssel pedig, jelenléte hosszabb távon megszüntethető.

az invazív fajokról
2009.09.06